Aleksandra Rogalska

Zawód: Uczennica 1 klasy o profilu społecznym w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi

Szczecin, 22. 06.2020 Gdy zapadła decyzja o zamknięciu szkół duża liczba uczniów myślała, że będą to z początku dwa, dodatkowe, wolne tygodnie od szkoły tzw. korona ferie. Czas pokazał, że my-uczniowie nie możemy wrócić do szkół i musimy kontynuować naukę w inny sposób. Zostało wprowadzone e-nauczanie. Wtedy zaczęła się ciężka praca. Większość nauczycieli przesyłała materiał do samodzielnego opracowania. Ciekawym doświadczeniem były e-lekcje prowadzone za pomocą Skype'a i Meeta. Czas pandemii pokazał, że nie zawsze będzie przy nas nauczyciel, który sprawdzi za pomocą testu lub sprawdzianu, czy nauczyliśmy się danej partii materiału ale, że to my jesteśmy odpowiedzialni za swoją naukę. Kolejnym ciekawym przeżyciem podczas pandemii było spotkanie z prezydentem miasta, Piotrem Krzystkiem, które odbyło się online. Oprócz spraw szkolnych pomagałam w domu, uprawiałam sport, chodziłam na zakupy. Jednak te codzienne czynności wyglądały inaczej niż przed pandemią. Przed sklepami tworzyły się kolejki oczekujących na wejście. W miejscach publicznych trzeba było zasłaniać nos i usta. Był wprowadzony dystans społeczny min.2m odległości między ludźmi. Uczniowie uczyli się w domach, dużo osób pracowało zdalnie. Lasy, parki, plaże i inne miejsca były na jakiś okres zamknięte. Pandemia to czas, w którym większość rodzin spędza ze sobą więcej czasu niż przed nią, co pozwala na wzmocnienie więzi między najbliższymi. Jest to czas wspólnej pomocy, nie tylko w rodzinie, ale też w najbliższym sąsiedztwie. Pandemia pokazuje jak nieprzewidywalne może być ludzkie życie i jak ważnym jest, żeby rodziny żyły w zgodzie, gotowe siebie wspierać bez względu na sytuację.Tego właśnie uczy czas spędzony wspólnie z najbliższymi, czas trwającego niebezpieczeństwa.