Maciej Krzeptowski

Zawód: Honorowy Ambasador Szczecina. Biolog

Tytuł Hnorowego Ambasadora Szczecina przyznano mi w 2004 roku, w uznaniu za trzyletni rejs dookoła świata na jachcie "Maria", i w ten sposób Szczecin stał się jeszcze bardziej moim miastem. W tym samym roku zostałem honorowym członkiem Rotary Club Szczecin. Z satysfakcją twierdzę, że oba te tytuły są mi bardzo pomocne w promowaniu Szczecina podczas wypraw żeglarskich, a także w podejmowanych przeze mnie działaniach na rzecz naszego miasta. Pandemia była dla mnie okazją do uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Rotary. Rotary Club Szczecin natychmiast przyłączył się do działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu poprzez zakup urządzenia do tlenoterapii wraz z pełnym wyposażeniem, dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Decyzję o zakupie aparatury służącej ratowaniu życia osób, u których stwierdzono ciężkie objawy zarażenia COVID 19 podjęliśmy po konsultacji z lekarzami szczecińskich klinik i szpitali. Co istotne, akcja ta nie była wcześniej zaplanowana i nie mieliśmy do dyspozycji przeznaczonych na ten cel środków. A tymczasem nagle, w zwiększonej liczbie, pojawili się ludzie, którzy potrzebowali specjalistycznej pomocy. Wszystko odbyło się spontanicznie. W sposób oczywisty członkowie Klubu dokonali wpłat. Równolegle, zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do zaprzyjaźnionych Osób i Firm. Większość nam nie odmówiła, a co jeszcze ważniejsze, wśród darczyńców znalazły się Osoby i Firmy wcześniej nam nie znane. Bardzo gorąco wszystkim im dziękujemy! Zakup urządzenia i przekazanie go Szpitalowi może być dla nas powodem do dumy, bo jeszcze raz mogliśmy się przekonać, jak dobrą opinią i uznaniem cieszą się w społeczeństwie akcje podejmowane przez Rotary na rzecz ludzi potrzebujących pomocy. Potwierdzeniem tego uznania jest list, jaki nasz Klub otrzymał od Pani Dyrektor Szpitala.